Komornik Sądowy

Marcin Osiczko

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Kancelaria Komornicza nr XX w Warszawie

Komornik Sądowy

Marcin Osiczko

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Kancelaria Komornicza nr XX w Warszawie

 

Komornik Sądowy

Marcin Osiczko

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Kancelaria Komornicza nr XX w Warszawie

 

Adres:

Komornik Sądowy 

Marcin Osiczko

ul. Nałęczowska 33 lok.4,
02-922 Warszawa

NIP: 879-209-94-77 
REGON: 141607017

Kancelaria czynna jest w dni robocze:

poniedziałki  8.00 – 18.00
wt. – pt.         8.00 – 16.00

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10.00-18.00

Konto:

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski S.A.

65 1020 1026 0000 1602 0203 6564
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL65102010260000160202036564

 

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika

Kontakt:

Telefon: 22 112 01 51

Email: warszawa.osiczko@komornik.pl

 

Kancelaria

Przydatne
informacje

Proszę o zapoznanie się.

EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze

W sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego.

Szczegóły dotyczące składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych znajdziecie Państwo na poniższej stronie internetowej w zakładce Informacje o portalu / Złożenie wniosku do komornika:

http://www.e-sad.gov.pl

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Drogą elektroniczną komornik może także skierować zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika, z których może być prowadzona egzekucja. Wyżej wymienione zapytanie jest bezpłatne.

System Ognivo – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika

System Ognivo daje możliwość skierowania elektronicznego zapytania do banków o rachunki bankowego dłużnika. Lista instytucji współpracujących w ramach tego programu systematycznie się powiększa. Każde pojedyncze zapytanie jest dodatkowo płatne, w związku z tym wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika powinien złożyć stosowny wniosek oraz uiścić zaliczkę. Ponadto, we wniosku wierzyciel powinien wskazać konkretne banki, do których takie zapytanie ma być skierowane.

Lista podmiotów uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.:

http://www.kir.com.pl 

E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS

Dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty.

WAŻNE

Dokumenty

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym, czyli dokumentem stwierdzającym obowiązek, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, która stanowi jego niezbędny element.

Wypełniony wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego należy złożyć w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. Ponadto wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje, np. PESEL, NIP, REGON, nr dowodu dłużnika, bank w którym dłużnik posiada rachunek, przedsiębiorstwa z którym zawiera transakcje, numer rejestracyjny pojazdu którym dłużnik się porusza.

Wniosek egzekucyjny o należności alimentacyjne (Kmp)
Wniosek egzekucyjny o inne należności (Km)
Wniosek o zabezpieczenie
Wykaz majątku dłużnika w tryb. art. 801 kpc
Zapisz się!

Newsletter

Some description text for this item

  Kontakt

  ADRES:

  Komornik Sądowy Marcin Osiczko
  ul. Nałęczowska 33 lok. 4, 02-922 Warszawa

  NIP: 879-209-94-77   

  REGON: 141607017 

  + 48 22 112 01 51

  warszawa.osiczko@komornik.pl

  GODZINY OTWARCIA:

  Kancelaria czynna jest w dni robocze:

  • poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00
  • wt. – pt. w godzinach 8.00 – 16.00

  Komornik przyjmuje w poniedziałki w godzinach 10.00-18.00

   

  Polityka prywatności

  BANK

  Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy:

  PKO Bank Polski S.A.

  65 1020 1026 0000 1602 0203 6564
  Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
  IBAN: PL65102010260000160202036564

  W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika