Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marcin Osiczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-03-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a, w sali 625, odbędzie się druga licytacja udziału 50/25990 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 18 i własności budynku handlowo-usługowego.

Dodatkowe informacje

  • Data licytacji czwartek, 22 marzec 2018
  • Miasto Warszawa
  • Województwo mazowieckie
  • Cena wywołania 138 555,33 zł