W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym, czyli dokumentem stwierdzającym obowiązek, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, która stanowi jego niezbędny element.

Wypełniony wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego należy złożyć w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. Ponadto wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje, np. PESEL, NIP, REGON, nr dowodu dłużnika, bank w którym dłużnik posiada rachunek, przedsiębiorstwa z którym zawiera transakcje, numer rejestracyjny pojazdu którym dłużnik się porusza.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 797 (1) KPC może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek egzekucyjny o należności alimentacyjne (Kmp)

Wniosek egzekucyjny o inne należności (Km)

Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego lub użytkowego

Wniosek o zabezpieczenie

Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika